Partnerzy:

Rejestracja Uczestnika

Imię i nazwisko dziecka*
Data urodzin*
Numer PESEL*
Nazwa szkoły lub przedszkola*
Pozycja na boisku*
Klub/Akademia, którą reprezentuje*

Rejestracja Opiekuna

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*
Email rodzica / opiekuna*
Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna*
E-mail drugiego rodzica / opiekuna*
Telefon kontaktowy drugiego rodzica / opiekuna*

Adres zamieszkania:

Ulica i nr domu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*

REGULAMIN ZAJĘĆ - zobacz

Zgoda Rodo: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AMP GOOL z siedzibą w Wołominie ul. Wileńska 51a lok. 211. 2. Celem zbierania Państwa danych osobowych, e – mail, nr telefonicznych jest realizacja zawartej z Państwem umowy dotyczącej zajęć piłkarskich. Przetwarzamy dane osobowe również w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków. 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, email, nr telefonicznych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4.Podanie danych osobowych, mailowych, telefonicznych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.5. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 6. K.S. AMP GOOL nie będzie przekazywać danych osobowych do osób trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. *
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/-EM SIĘ ORAZ AKCEPTUJĘ REGULAMIN ZAJĘĆ PIŁKARSKICH DLA DZIECI ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.O.*
OŚWIADCZAM, ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH TJ. OPIEKUNA ORAZ DZIECKA, WOBEC KTÓREGO PRZYSŁUGUJE MI WŁADZA RODZICIELSKA, PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.O. UL. WILEŃSKA 51A/213, 05-200 WOŁOMIN. ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, W CELACH UCZESTNICTWA DZIECKA I/LUB OPIEKUNA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WW. PODMIOT, DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH SAMODZIELNIE LUB WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O UPRAWNIENIU DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DANYCH DZIECKA, A TAKŻE ICH POPRAWIANIA ORAZ ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA ICH PRZETWARZANIA. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH I NINIEJSZĄ ZGODĘ SKŁADAM DOBROWOLNIE.*
OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO JEST UBEZPIECZONE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NIE WYMAGA DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO ZAJĘCIA I MECZE W AKADEMII MŁODEGO PIŁKARZA GOOL, LUB UBEZPIECZAM JE DODATKOWO INDYWIDUALNIE. TRANSPORT NA MECZE I TURNIEJE ZAPEWNIAM DZIECKU WE WŁASNYM ZAKRESIE.*
OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO NIE MA PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UCZESTNICTWA W TRENINGACH I MECZACH AKADEMII MŁODEGO PIŁKARZA GOOL. LEKARZ RODZINNY NIE WIDZI PRZECIWSKAZAŃ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH. PONADTO NIEZWŁOCZNIE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODEJMOWANIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO/UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH*
ZOBOWIĄZUJE SIĘ TAKŻE DO UISZCZANIA SKŁADEK MIESIĘCZNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM KLUBU*

warszawa

wolomin

1 procentpremiersport

 

 

Strony internetowe ARWAY