Partnerzy:

Miejsce Treningu*
Grupa treningowa *
Imię i nazwisko zawodnika*

Rejestracja Opiekuna

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna *
Email rodzica / opiekuna *
Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna*
E-mail drugiego rodzica / opiekuna*
Telefon kontaktowy drugiego rodzica / opiekuna*

Adres zamieszkania

Ulica i nr domu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o Akademia Siatkówki „AS” ? *

Rejestracja Uczestnika/Dziecka

Imię i nazwisko*
Data urodzin*
Numer PESEL*
Nazwa szkoły lub przedszkola*
Wybierz rozmiar:*

Oświadczenia

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ - zobacz

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/-EM SIĘ ORAZ AKCEPTUJĘ REGULAMIN ZAJĘĆ SIATKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.O.*
OŚWIADCZAM, ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH TJ. OPIEKUNA ORAZ DZIECKA, WOBEC KTÓREGO PRZYSŁUGUJE MI WŁADZA RODZICIELSKA, PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SP. Z O.O. UL. WILEŃSKA 51A/213, 05-200 WOŁOMIN. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych dotyczących zdrowia, w celu realizacji uczestnictwa w wypoczynku oraz na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) – „RODO” (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)).*
OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO JEST UBEZPIECZONE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NIE WYMAGA DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO ZAJĘCIA I MECZE W AKADEMII MŁODEGO PIŁKARZA GOOL, LUB UBEZPIECZAM JE DODATKOWO INDYWIDUALNIE. TRANSPORT NA MECZE I TURNIEJE ZAPEWNIAM DZIECKU WE WŁASNYM ZAKRESIE.*
OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO NIE MA PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UCZESTNICTWA W TRENINGACH I MECZACH AKADEMII MŁODEGO PIŁKARZA GOOL. LEKARZ RODZINNY NIE WIDZI PRZECIWSKAZAŃ W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH. PONADTO NIEZWŁOCZNIE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODEJMOWANIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO/UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH*
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO POKYCIA JEDNORAZOWEJ OPŁATY WPISOWEJ. W RAMACH OPŁATY WPISOWEJ UCZESTNIK OTRZYMUJE PAKIET TRENINGOWY (KOSZULKA SPODENKI). *
ZOBOWIĄZUJE SIĘ TAKŻE DO UISZCZANIA SKŁADEK MIESIĘCZNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM KLUBU*

warszawa

wolomin

1 procentpremiersport

 

 

Strony internetowe ARWAY